Giới thiệu về Tri Tue - Intellasia

Kể từ năm 1997 đến nay, các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các tổ chức đa phương và tổ chức quốc tế đã sử dụng các Bản tin-Dịch Vụ Thông Tin của Tri Tue - Intellasia để đáp ứng nhu cầu thông tin của họ. Hàng ngày, Tri Tue - Intellasia cung cấp khoảng 350 bài báo và tin tức lấy từ các ấn phẩm Việt ngữ và Anh ngữ đề cập đến các vấn đề về chính sách nhà nước, thay đổi pháp luật, tin doanh nghiệp, cùng các vấn đề về kinh tế xã hội khác.

Kho dữ liệu của Tri Tue - Intellasia trực tuyến bao gồm hơn 200,000 bài báo và tin tức từ năm 1997 và được bổ sung hơn 2,500 bài viết mỗi tuần và hiện là một nguồn cung cấp thông tin điện tử trực tuyến toàn diện bằng tiếng Anh lớn nhất tại Việt Nam.

Truyền thông tại Việt Nam
Hầu hết các bài báo cung cấp trên Tri Tue - Intellasia được biên tập và tóm tắt dựa trên nguồn báo chí bằng Việt ngữ từ những quan điểm sâu sắc về chính trị, kinh tế, kinh doanh và văn hóa Việt Nam.

Phương tiện truyền thông địa phương, cùng với những kinh nghiệm trong mối quan hệ với Đảng, chính phủ và các bộ máy hành chính, đã truyền đạt các chính sách, cải cách, và các tin tức, sự kiện chưa thực sự có chiều sâu sang Anh ngữ. Vì vậy, kể từ năm 1997 đến nay, các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các tổ chức đa phương, tổ chức quốc tế đã sử dụng các Bản tin và Dịch Vụ Thông Tin của Tri Tue - Intellasia để đáp ứng nhu cầu thông tin của họ. Theo dõi các ấn phẩm Việt ngữ là cần thiết để theo kịp với những thay đổi cơ bản của Việt Nam.

Vai trò của Tri Tue - Intellasia
Vai trò của Tri Tue - Intellasia là như thế nào ?Với các bản tin bao quát hàng ngày của chúng tôi, quý khách sẽ không phải bận tâm xem cần phải đọc tin gì và ý nghĩa gì còn ẩn dấu bên trong.

Tổ phân tích và dịch thuật của chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách các vấn đề nóng bỏng, các đề tài tranh luận lớn, các nhận xét và các điểm mới về chính sách, pháp luật, tài chính, ngân hàng, thương mại, phát triển và các vấn đề xã hội.

 

 

 

 

 

 

 

 Web site design by LimeLite Design