Tài chính ngân hàng

Finance

Trong hơn 10 năm qua, các chuyên gia đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm dịch vụ được phân tích chuyên sâu của Bản tin Tài chính Intellasia về các vấn đề đang diễn ra trong thế giới kinh doanh và tài chính hàng ngày ở Việt Nam.
Bản tin tài chính của Intellasia là nguồn cung cấp đầy đủ, đa dạng, chuyên sâu về các tin tức tài chính và kinh doanh ở Việt Nam.

Nó hữu ích như thế nào ?
Bản tin tài chính của Tri Tue - Intellasia liên tục cập nhật các tin tức về tài chính-kinh doanh và những thay đổi về chính sách hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Bản tin tài chính của Intellasia cung cấp những thông tin: Tất cả các vấn đề về luật pháp, tài chính ở Việt Nam. Các tin tức không chỉ đơn thuần là các vấn đề về tài chính mà còn đề cập đến các vấn đề quan trọng khác mà các chuyên gia cần nhận thức được trong một nền kinh tế đang nổi lên và thay đổi nhanh chóng. Pháp luật và các chính sách nhà nước đang gần như thay đổi hàng ngày vì vậy những người quan tâm tới Việt Nam cần xem xét cẩn thận.

Tần suất bản tin
Các bản tin sẽ được gửi hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng bao gồm khoảng 700 bài báo hàng tháng.

Tin tức bao quát

  • Tài chính & Ngân hàng
  • Thị trường chứng khoán
  • Pháp luật
  • Chính sách nhà nước
  • Môi trường kinh doanh
  • Dữ liệu kinh tế quan trọng
  • Vốn ODA

Bản tin tài chính

Nội dung chi tiết: Đề cập toàn diện tất cả các vấn đề về tài chính ngân hàng, các chính sách của ngân hàng nhà nước và tất cả các văn bản liên quan khác ban hành bởi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
Bản tin hàng ngày sẽ tập trung vào những thay đổi về các quy định trong lĩnh vực ngân hàng, hệ thống ngân hàng, vấn đề tái cấp vốn, tái cơ cấu và cải cách, chính sách lãi suất, kết quả kinh doanh của các ngân hàng, vấn đề nợ, nợ xấu, cổ phần hóa và chính sách cho vay của bốn ngân hàng thương mại nhà nước, các ngân hàng cổ phần, sáp nhập và tái cơ cấu và sự chuyển đổi về tài chính theo định hướng thị trường.
Bản tin hàng ngày mang đến một cái nhìn sâu sắc về cơ cấu lại và sự phát triển của các ngân hàng trong nước để trở thành các tổ chức tài chính theo định hướng quốc tế.

Đăng ký ngay để được sử dụng miễn phí 7 ngày bản tin tài chính Intellasia.

 


Web site design by LimeLite Design