Miễn phí 7 ngày sử dụng


Đăng ký và dùng thử
RĐăng ký để được dùng thử miễn phí các bản tin và tin tức trực tuyến của Intellasia.

Liên hệ với chúng tôi  bằng email để ngay lập tức có thể sử dụng dịch vụ và sản phẩm trực tuyến trên Online News.

14 ngày sử dụng thử:
Bạn sẽ nhận được bản tin dùng thử trong vòng 14 ngày cùng với quyền truy cập bản tin trực tuyến trong vòng 7 ngày. Ngoài ra bạn có quyền từ bỏ sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi nếu những sản phẩm và dịch vụ đó không đáp ứng được yêu cầu của bạn.

Xin lưu ý chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ bản tin miễn phí nào nếu sử dụng địa chỉ email Yahoo! hay Hotmail trừ khi chúng tôi có thể xác nhận được tổ chức của quý vị. Nếu quý vị muốn sử dụng địa chỉ email Yahoo! hay Hotmail, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ghi rõ đầy đủ chi tiết về tổ chức của quý vị.

 

Bản tin mẫu:
Tài chính ngân hàng
Tin mời thầu Tiếng Anh
Tin mời thầu Tiếng Việt

 

 

 

 

 


Web site design by LimeLite Design