Tri Tue - Intellasia cung cấp các bản tin hàng ngày một cách toàn diện và chuyên sâu.

Banking and Finance

Intellasia Finance Vietnam cung cấp một cái nhìn tổng quan sâu sắc về những gì đang xảy ra trong thế giới kinh doanh và tài chính hàng ngày tại Việt Nam.
Bản tin Intellasia Finance Vietnam không còn nghi ngờ gì nữa là một nguồn cung cấp thông tin toàn diện và chuyên sâu về tài chính và kinh doanh ở Việt Nam.
Tôi có cần dịch vụ này không ?Tất nhiên rồi ! Hãy tìm hiểu lý do tại sao bạn lại cần đến Bản tin tài chính của Intellasia..

 


Thông tin Đấu thầu

 

Thông tin đấu thầu Việt Nam cung cấp danh sách các bản tin đấu thầu bằng cả Việt ngữ và Anh ngữ hàng ngày và hàng tuần gồm mời thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh được công bố trên các báo chí trong nước.

Bản tin PDF tổng hợp sẽ được gửi bằng email hàng ngày.


Thông tin đấu thầu Online - là nguồn cung cấp các thông tin đấu thầu duy nhất của Việt Nam được tổng hợp từ các cơ quan chính phủ và các tổ chức thương mại.

 

Intellasia Tin trực tuyến cung cấp hơn 200,000 bài báo trực tuyến từ hơn 10 nămWeb site design by LimeLite Design