Hồ sơ dự thầu và mua sắm

Tenders

Vietnam Tenders cung cấp danh sách các bản tin đấu thầu bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt từ thứ 02 đến 06 hàng tuần bao gồm mời thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh được công bố trên các báo chí trong nước.
Thông tin chi tiết cung cấp gồm danh mục thầu, yêu cầu hồ sơ, ngày đóng cửa và thông tin liên lạc.

Không ai muốn bỏ lỡ một cuộc đấu thầu-hãy đăng ký ngay để nhân thông tin đấu thầu hàng ngày với chi phí thấp mà giá trị mang lại cao hoặc yêu cầu để được dùng thử 07 ngày miễn phí


Tần suất bản tin
Bản tin đấu thầu được gửi vào 09h30-10h sáng hàng ngày. Tất cả các thông tin đấu thầu cũng được đăng tải trực tuyến vào lúc 10:30 sáng cùng ngày.

Tin tức bao quát

 • Tư vấn, thiết kế, khảo sát
 • Xây dựng dân dụng, lắp đặt
 • Luật đấu thầu
 • Thiết bị đào ủi đất
 • Thiệt bị điện
 • Thiết bị điện tử
 • Thiết bị viễn thông
 • Thiết bị nhà máy điện
 • Vật liệu xây dựng
 • Thiết bị tin học
 • Cơ sở hạ tầng
 • Thiết kế, thi công cầu
 • Thiết bị, vật tư y tế
 • Thiết bị, vật tư khác
 • Thiết bị đo đạc, thí nghiệm & văn phòng
 • Thiết bị dây chuyền sản xuất
 • Xe cộ, máy móc, thiết bị
 • Thiệt bị vệ sinh, cung cấp nước
 • Thiết bị trường học, dạy học
 • Cung ứng nông sản
 • Mua sắm nhà nước

 
Web site design by LimeLite Design